Medisch Pedicure

De medisch Pedicure is opgeleid om specialistische behandelingen uit te voeren die gericht zijn op preventie en pijnklachtvermindering. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid in het werk meer op de medisch technische kant van het beroep.

De medisch pedicure is breed opgeleid en kent meer behandelingsmogelijkheden van de complexere voet- en nagelproblematiek dan een basispedicure en/of pedicure plus.

Als medisch pedicure werk ik  volgens vastgestelde Richtlijnen van de Code van de Voetverzorger. Daarbij heb ik een signalerende en doorverwijzende taak. Dit betekend dat ik weet wanneer een client moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. Regelmatig werk ik samen met andere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige en de podotherapeut of podoloog.

Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Pedicures. Bent u diabetes- of reumapatient en wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van de pedicurebehandeling door uw zorgverzekering, dan moet de pedicure ingeschreven zijn in dit kwaliteitsregister.